Две поръчки за строителството на магистрала София-Калотина пусна АПИ

Две обществени поръчки за строителството на магистрала София – Калотина обяви Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

 

Едната процедура е за модернизацията на участъка след ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141,667 млн. лева без ДДС.

 

Предвидено е уширение на съществуващия път.  В отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи за постигане на скорост от 100 км/ч. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране.

 

Предвижда се и изграждане на вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат изградени и 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 13 ноември.

 

Другата обществена поръчка е за изготвянето на технически проект и строителство за отсечката между Драгоман и Сливница. Участъкът от пътя е с дължина почти 17 км. Индикативната му стойност е 117 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет.

 

Ще бъде направено уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни. Кандидатите могат да подават офертите до 16 ноември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top