200 000 лева глоби за 10 некоректно проведени поръчки

200 000 лева финансови санкции ще бъдат наложени заради некоректно проведени процедури по 10 обществени поръчки. Сред тях е тази за райониране на популациите от комари. Поръчките са по трансрегионалната програма на България и Румъния.

 

Проверка на процедурите е извършена от регионалното министерство в качеството му на контролиращ орган, след сигнал от Антикорупционния фонд. Партньор и възложител на поръчките е Асоциацията на дунавските общини. Общата стойност на проектите е 3.2 милиона лева без ДДС.

Проведената процедура за обществена поръчка за райониране на популациите от комари, на стойност 797 000 лева без ДДС, е с най-много установени нередности. Като незаконосъобразна методика за оценка, липса на прозрачност по време на оценката и недостатъчно подробно определяне на предмета на договора, отчитат от регионалното ведомство.

 

При останалите девет поръчки са установени различни нарушения. Като незаконосъобразни методики за оценка на офертите, смесване на критериите за подбор с показателите за оценка, недостатъчно подробно определяне на предмета на договорите и други. Те са свързани с маркетинг и промоция на съвместни туристически проекти, проучване на маршрути, общи културно-исторически проекти и други.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top