Обучават психолозите на МВР на полиграф

Психолозите от Института по психология на МВР ще бъдат обучавани на работа с полиграф. Това става ясно от обявена обществена поръчка на стойност 406 250 лв. без ДДС.

 

Средствата са от европейската програма “Добро управление”. Целта на обучението е повишаване знанията на психолозите на МВР за борба с корупцията в системата.

 

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции . Те са “Провеждане на обучение за работа с полиграф” и “Обучение на правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при проверки/изследвания за лоялност на служители и превенция на корупцията”.

 

По първата позиция се предвижда обучение на 25 служители на Института за психология за работа с полиграф в рамките на 9 месеца.

 

По втората позиция се предвижда провеждането на три двудневни семинара за общо 75 служители на Института по психология на МВР. Те ще бъдат запознати с правните и организационни аспекти при използване на полиграф, за целите на изследвания за лоялност на служителите и превенция на корупцията в системата на МВР, същност на полиграфския метод и условия за провеждане на изследването с полиграф.

 

Институтът по психология на МВР е бенефициент по проект за разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР. Общата стойност на проекта е 3,4 млн. лв., а финансирането е 100% европейско. Заложени са обучения на 6158 служители на МВР и две проучвания с над 1600 изследвани лица.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top