Булгартрансгаз ЕАД пусна поръчка за проучване за газов хъб „Балкан”

Булгартрансгаз ЕАД обявява обществена поръчка за предпроектно проучване за газов хъб „Балкан”. Обявлението за търга вече е изпратено до регистъра в Агенцията по обществени поръчки (АОП), съобщиха пресцентъра на енергийното дружеството.

 

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на: 1 800 000 евро без ДДС.

 

Проектът за Газов хъб „Балкан” е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес”, с включването му във втория списък с проекти от „общ интерес”, публикуван на 18 ноември 2015 г.

 

Концепцията на българското правителство е за изграждане на газов разпределителен център на територията на страната. Проектът е основан на идеята значителни количества природен газ от различни източници да постъпват в реална физическа точка в района на Варна за по-нататъшен пренос. В тази точка ще бъде организирана и търговия с газ, където всеки пазарен участник да търгува на пазарни принципи.

 

Предпроектното проучване обхваща шест направления за проучване, като подробните изисквания и обхват на задачите към бъдещия изпълнител, са зададени в рамките на техническата спецификация, част от документацията по обявената обществената поръчка.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 170 календарни дни от подписването на договора.

 

Крайният срок за получаване на оферти e 01.11.2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top