Община Шумен с поръчка за ремонт на улици за над 1 милион лева

Община Шумен обяви обществена поръчка за текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа. Стойността й е 1 058 333.33 лв. без ДДС.

 

Поръчката е в две обособени позиции.

 

Първата е за ремонт на пътните отсечки между селата Р. Димитриево – Черноок, Друмево – Овчарово – В. Друмев. Прогнозната стойност е 458 333.33 лв. без ДДС. А втората – за текущ ремонт на улични настилки на територията на общината за 600 000 лв. без ДДС.

 

С новата поръчка общината  удвоява парите за ремонт на улиците в града. През септември започнаха кърпежи за 720 000 лв. с ДДС в общината. Продължава се работата по списъка от 40 най-лоши улици, но ще се включат и други.

 

Срокът за ремонтирането на улиците е не повече от 150 календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top