70% от поръчките у нас нагласени според бизнеса

70% от обществените поръчки у нас са нагласени според оценка на бизнеса. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

 

Според него борбата с корупцията била оставена на политиците и гражданския сектор. Но нямало видим напредък.

 

“Прогнозираният ръст от порядъка на близо 4% на БВП оценяваме като реалистичен. Той би могъл да бъде и по-висок, ако се решат трите важни проблема пред развитието на бизнеса. Те са липсата на човешки ресурси, административните тежести и нивото на корупция”, изтъкна Велев.

 

По отношение на програмата за намаляване на административната тежест, обявена от правителството, той отбеляза, че тя се движела в добро темпо.

 

По въпроса за недостига на квалифицирани кадри в икономиката Велев обясни, че човешки ресурси липсват по няколко причини, като най-главната от тях била емиграцията.

 

Като отбеляза, че няма необходимост от кардинална промяна в политиката по доходите у нас, Васил Велев повтори тезата на работодателите, че доходите растели по-бързо от икономиката и по-бързо от производителността на труда.

 

По думите му, България била сред първите 30% от държавите в света според размера на доходите.

 

“И е крайно време да престанем да се овайкваме колко сме бедни и как някой трябва да ни даде. Трябва да насърчим политиките, които водят до стремеж за повишаване на образование и квалификация, стремеж за полагане на един по-производителен труд, който да доведе до по-високи ръстове и по-високи възнаграждения, а не политики, които демотивират хората, които ги оставят в позата на протегната ръка към държавата”, подчерта представителят на работодателите.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top