Нова поръчка за тунел “Железница” пусна АПИ

Нова обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел “Железница” на автомагистрала “Струма” обяви Aгенция “Пътна инфраструктура”. Предишната беше прекратена в началото на октомври след забележки на Агенцията за обществени поръчки за промяна в документацията и в първоначалните условия.

 

Прогнозната стойност отново е 250 млн. лв. без ДДС.

 

Поръчката е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан в България, и за пътя преди и след съоръжението.

 

Прогнозната стойност на първия подучастък с дължина 720 м е 33.5 млн. лв. без ДДС. Срокът за проектиране и изпълнение е 600 календарни дни. Той включва и обслужващ тунелен път при северния портал на тунела.

 

Средната част, която включва самия тунел и площадка за хеликоптери, се оценява на 194.3 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 1060 дни.

 

Третият подучастък е с дължина 1.4 км с прогнозна цена 22.15 млн. лв. и срок за изпълнение 660 календарни дни.

 

Оферти се приемат до 27 ноември и ще бъдат отворени на следващия ден.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top