Община Димитровград чисти снега със 100 000 лева

Община Димитровград обяви обществена поръчка за снегопочистване. Прогнозната стойност на публичния търг е 100 000 лева без ДДС.

 

Поръчката е разделена на 16 обособени позиции. Срокът на изпълнение е до 31 март 2018 г.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 16 ноември 2017 година.

 

За снегопочистването на община Хасково пък кандидатства само една фирма – “Ата строй”. Тя отговаряше за почистването на снега и през зимата на 2016 година. Прогнозната стойност на поръчката е 540 000 лв. без ДДС, а продължителността й е до 31 май 2018 година. За сравнение обществената поръчка за миналата зима бе за 450 000 лева.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top