Община Асеновград дава 70 000 лева за брави и панти

Община Асеновград обяви обществена поръчка за закупуване на електроматериали и инвентар. Тя е на стойност 70 000 лева без ДДС.

 

Сред материалите, които трябва да бъдат доставени, са инструменти, брави, панти, ключове, вериги, пружини и др.

 

Срокът за изпълнението на обществената поръчка е една година от датата на подписване на договора.

 

Оферти се приемат до 31 октомври. Те ще се класират според критерия за оптимално съотношение между цената и качеството на материалите.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top