15 нови модерни автобуса напролет във Варна

15 нови модерни автобуса на полската фирма “Соларис” ще бъдат пуснати по варненските улици в началото на март. Договорът е подписан, тече 45-дневният срок, в който трябва да бъде изпратен прототип на новите возила и след още 120 дни те ще бъдат доставени.

 

Стойността на поръчката е над 6.3 млн. лева без ДДС. В тази сума влиза обучението на водачи и монтьори. Обществената поръчка се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”.

 

Автобусите са солови, 28-местни, отговарящи на стандарт ЕВРО 6, което означава, че ще са с най-чистата система на димни газове. Ще бъдат оборудвани с централно смазване, както и с камери за предно и задно виждане. Във всеки автобус ще има информационно табло, което ще съобщава на пътниците настоящата и предстояща спирка.

 

Предвижда се доставката на автобусите да е заедно с диагностична апаратура с необходимия софтуер за ДВГ и скоростна кутия.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top