Агенция „Митници” прави застраховки за 806 880 лв. на служителите си

Агенция “Митници” обяви обществена поръчка за сключване на медицинска застраховка на служителите си. По щат в агенцията работят 3362 души.

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 806 880 лв. без ДДС.

 

Обхватът на медицинската застраховка ще осигури за служителите финансово и организационно обезпечаване на няколко здравни услуги и стоки. Сред тях са за профилактика на застрахованите лица, извънболнична  и болнична медицинска помощ  при заболяване и/или злополука.

 

Както и възстановяване на разходи за лекарствени средства, други медицински стоки и услуги, помощни средства, при заболяване и/или злополука на застрахованите лица, свързани със здравното обслужване, извършени или потребени по време на извънболнична и болнична медицинска помощ, съобразно писмено назначение от лекуващия лекар с лимит на обезщетение в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС на едно застраховано лице, за всяка една застрахователна година без прилагане на самоучастие на застрахованото лице.

 

Оферти се приемат до 7 декември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top