Над 1500 нови контейнера за смет във Велико Търново

Над 1500 контейнера за смет ще подмени община Велико Търново през следващите 3 г. Това става ясно от обявена обществена поръчка за изпълнител, който да достави новите съдове за отпадъци. Прогнозна стойност е 900 000 лева с ДДС.

 

Новите контейнери са за населените места в общината. Изискването е те да бъдат от типа „бобър”, с вместимост до 1100 литра. Поръчката е със заявка на определени бройки след възникнала необходимост от подмяна на амортизирани съдове.

 

Поръчкате предвижда и доставката на 450 нови паркови и улични кошчета за смет за Велико Търново.  Още 60 ще са съдовете за кучешки екскременти.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top