Обществена поръчка за бази за кучета пусна Гранична полиция

Обществена поръчка за проектиране, надзор и строителство на помещения за отглеждане на служебни кучета обяви Главна дирекция “Гранична полиция” при МВР. Тя е на стойност 227 348 лв. без ДДС.

 

Парите идват от Европейския съюз по Споразумение за „Укрепване на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България”, финансирано по Фонд „Вътрешна сигурност”.

 

Кучкарниците ще бъдат изградени на 6 места в страната.

 

Приблизителната застроена площ на този, който ще се прави в Брегово, обл. Видин, и ще е към РДГП-Драгоман, е 85 кв.м и в него ще има 7 клетки за настаняване на граничарските кучета. Тям ще бъде направено преустройство на съществуваща постройка в обслужващи помещения към помещенията за настаняване на служебни кучета – складово помещение, помещение за преобличане на служителите, а също и ограда.

 

4 клетки на площ 60 кв. м. ще бъдат изградени в кюстендилското село Долно уйно. Те ще обслужват ГПУ Олтоманци.

 

Строителство на помещенията за отглеждане на служебни кучета ще има и в землището на благоевградското село Клисура. Те ще са с приблизителна застроена площ 80 кв.м. и ще се ползват от база Станке Лисичково към РДГП Кюстендил.

 

В землището на с. Долна Крушица, общ. Петрич, ще бъдат разрушени 4 от съществуващите клетки, а 5 от наличните в момента помещения ще бъдат изцяло преустроени. Преустройство се предвижда и на съществуваща постройка за обслужващи помещения към помещенията за настаняване на служебни четириноги – като складово помещение и помещение за преобличане на служителите. Общата площ на кучкарника ще е 105 кв.м.

 

Служебни кучета ще отглеждат и в Елхово. Имотът, където ще се извърши строителството на кучкарниците, е с приблизителна застроена площ от 195 кв.м. Там ще се изградят 18 клетки и изолатор с една клетка.

 

Последният кучкарник от тази обществена поръчка ще се гради в Малко Търново, където граничното поделение попада под шапката на РДГП-Елхово.

 

Приблизителната  застроена площ ще е също 195 кв.м., но ще има 12 клетки за настаняване на граничарските кучета и една клетка, която ще се ползва като изолатор.

 

Участниците в наддаването за изграждането на помещенията за четириногите граничари, трябва да са изпълнили през последните пет години.най-малко един обект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

 

Офертите ще бъдат отворени на 18 декември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top