Слагат 70 камери на възлови локации в Ботевградско

Слагат 70 камери на възлови кръстовища и локации в Ботевградско. Фирма „Глобал Уан“ ООД е класирана на първо място в обществената поръчка с предмет „Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на Община Ботевград”. Тя предвижда закупуване и поставяне на 70 броя камери за видеонаблюдение на територията на почти цялата община.

 

Те ще бъдат монтирани на 36 места в Ботевград, Новачене, Литаково, Скравена, Врачеш, Трудовец, Гурково, Радотина, Рашково и Краево. Срокът за изпълнение на поръчката е 28 календарни дни, като гаранционния срок на изградената система за видеонаблюдение е 24 месеца.

 

Оферти за участие в обществената поръчка бяха подали три софийски фирми: „Систера Технолоджи” ЕООД, „Ви Ес Ви – Секюрити“ ЕООД и „Глобал Уан“ ООД. За непредставени допълнително изискани документи, кандидатът „Ви Ес Ви – Секюрити“ ЕООД не бе допуснат до участие в конкурса.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top