Ремонт на школа в Ломско е най-голямата поръчка за миналата седмица

Ремонт на школа в Ломско е най-голямата поръчка за миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Ремонт на училища в Лом за 7.62 млн. лв.

 

Община Лом обяви обществена поръчка за проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на сгради от образователната структура. Разделена е на шест позиции – ремонт на пет училища и една детска градина, а кандидатите могат да подават оферти само за една от тях. Прогнозната стойност на поръчката е 7.62 млн. лв. Финансирането е осигурено от европейската програма за финансиране “Региони в растеж”. Крайният срок за подаване на оферти е 4 януари 2018 г.

 

Ремонт на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения за 6.29 млн. лв.

 

Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения. Тя засяга учебните центрове и учебно-тренировъчните комплекси в общините Бургас, Габрово, Септември, Шумен, София и Враца. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 6.29 млн. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено по оперативна програма “Околна среда”. Изпълнителите ще бъдат избирани според предложената цена. Ремонтните дейности трябва да бъдат извършени за максимално 180 дни. Оферти могат да се подават до 2 януари 2018 г.

 

Саниране на сгради в община Перник за 2.19 млн. лв.

 

Община Перник обяви обществена поръчка за проектиране, надзор и строително-монтажни работи по проект “Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на община Перник и областната администрация”. Прогнозната стойност на поръчката е 2.19 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 8 януари 2018 г.

 

Доставка на храни и напитки за детски и социални заведения във Враца за 1.83 млн. лв.

 

Община Враца обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП “Социални дейности”, детски и социални заведения. Тя е разделена на пет позиции, като кандидатите могат да участват за всичките. Доставката включва осигуряване на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба, мляко, млечни продукти и яйца, хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия, пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци, пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки. Прогнозната стойност на поръчката е 1.83 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 9 януари 2018 г.

 

Ремонт на ВиК мрежа в община Главиница за 1.5 млн. лв.

 

Община Главиница обяви обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево. Проектът трябва да бъде приключен за шест месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 1.51 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 5 януари 2018 г.

 

Зимно поддържане на пътищата в Благоевград за 1 млн. лв.

 

Община Благоевград обяви обществена поръчка за зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа (ІV клас). Снегопочистването ще се извършва механизирано по патрулния способ със снегорини, машини и автогрейдери по време на и след снеговалежа. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 2 януари 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top