Община Брезник обяви поръчка за доставка на храна за социален център

Община Брезник обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. Те са за нуждите на Център за социални услуги от резидентен тип. Стойността на поръчката е 28 333.33 лв. без ДДС.

 

Предвижда се доставки на месо, риба, птичи яйца, животински и растителни масла и мазнина, варива, подправки, сосове, мляко и млечни продукти. Ще бъдат доставяни още плодове и зеленчуци, захар, хляб и хлебни изделия, макаронени изделия и др.

 

Кандидатът в поръчката трябва да разполага с минимум едно транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за превоз на хранителни продукти. Транспортните средства трябва да имат удостоверение за регистрация на транспортно средство от Българска агенция по безопасност на храните за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход.

 

Оферти се приемат до 13 декември 2017 година. Те ще бъдат отворени на следващия ден.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top