Работодатели – длъжници към служители без обществени поръчки

Работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, няма да могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Това гласят промени в Кодекса на труда, които приеха днес депутатите.

 

Главната инспекция по труда ще може да сезира съда при неизплатени заплати на работници и след прекратяване на трудовите правоотношения, решиха още депутатите. Това ще става от 31 март догодина.

 

Народните представители окончателно решиха прехвърляне на предприятие да става само ако работодателят е изплатил всички дължими, но неизплатени заплати, обещетения и осигуровки. Задължението важи и за работници и служители на трудов договор с прекратени трудови правоотношения до три години преди прехвърлянето на предприятието.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top