50 жители на Балчик пред пенсия ще учат компютри и чужд език

50 жители на Балчик , останали без работа пред пенсия, ще учат чужд език и компютърни програми. Целта е кандидат-пенсионерите да бъдат по-конкурентноспособни на пазара на труда. Те ще подобрят и своята професионална квалификация, съобщават от общината.

 

Подкрепата за възрастните хора е част от партньорски проект с румънските общини Тузла, Агигея и Кумпана по програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния-България 2014-2020”.

 

Община Балчик  вече обяви обществена поръчка за популяризиране на инициативата. Предвижда се заедно с изграждането на изложбена стена за предстоящите информационни кампании да бъдат подготвени и близо 600 брошури, листовки, плакати и други материали. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 5 януари 2018 г. в общината.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top