Велоалеи на две улици изграждат в Самоков

Велоалеи на две от улиците ще изграждат в Самоков. Изпълнител на строително-ремонтните дейности ще бъде избран след провеждане на обществена поръчка. Общата стойност на одобрените средства е 1 913 582 лв.

 

Вече е сключен договор с Държавен фонд „Земеделие”. Той е  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Проектът включва  реконструкции на улиците „Христо Ботев”, „Христо Смирненски”, „Мусала” и ул. „Преспа” и тротоарите към тях.

 

Предвижда се  изграждане на велоалеи на улиците „Смирненски” и Мусала”.  Предвидените строително-ремонтни дейности включват поставяне на бордюри, тротоари и полагане на плътна асфалтова настилка. Към дейностите е включено и поставянето на хоризонтална маркировка.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top