33 на сто от родните бизнесмени са свидетели на некоректни обществени поръчки

33 на сто от представителите на бизнеса у нас са ставали свидетели на некоректно или незаконно провеждане на обществени поръчки. Това сочи традиционното проучване сред членовете на Българската стопанска камара (БСК) за състоянието на бизнес средата и предприятията през изминалите дванадесет месеца.

 

От тях над 80% са наблюдавали тенденциозно поставени условия в полза на конкретен изпълнител, а цели 88,5% – необективно оценяване на офертите. Подмяната на подизпълнителите също е сериозен проблем, особено в сектора на строителството.

Подобряване на условията за бизнес в България през 2017 г. има, но не е особено впечатляващо. Следващата година пък се очаква с умерен оптимизъм и прогнози за ръст на работните места и на заплатите.

 

42% от анкетираните смятат, че в бизнес климата не е настъпила промяна за година, а една пета отчитат подобрение. В сравнение с миналогодишното допитване, броят на наблюдаващите подобрение расте с 8%.

 

По отношение на предложенията за нормативни промени най-голяма подкрепа сред бизнеса среща това за въвеждане на е-подпис в личните документи (85%), за премахване на „клас прослужено време“ (73%) и за премахване на минималните осигурителни прагове (53 на сто).

 

Негативна е оценката за ограничаване на плащанията в брой до 5000 лв. (63% неодобрение). За ускореното приемане на страната ни в еврозоната бизнесът е раздвоен – 43% го подкрепят, 41 на сто са против.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top