Община Ботевград обяви поръчка за доставка на храни за 439 000 лева

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград”.  Общата прогнозна стойност на поръчката е 439 000 лева без ДДС.

 

Поръчката е за 5 обособени позиции и включва доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на територията на община Ботевград,  за нуждите на Детска ясла „Здравец” в Ботевград, за Център за настаняване от семеен тип, за Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” , за звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов”.

 

Оферти и заявления за участие се приемат до 17:30 часа на 19 януари 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top