Обществена поръчка за укрепване на свлачище край „Цървеняка” обяви АПИ

Обществена поръчка за проучване и укрепване на свлачището на път Радомир – Перник обяви Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).  Стойността й е 400 хил. лв. без ДДС.

 

Засегнатият участък се намира в местността „Цървеняка“.  Ще бъдат проучени геоложките условия и ще бъде разработена стратегия за трайно възстановяване и укрепване на участъка.

 

Основните причини за проявените свлачищни процеси е преовлажняване на откоса в следствие на паднали значителни количества валежи, геоложки строеж и геоморфоложки особености, нерегулиран отток от терените над откоса и др., посочват от АПИ.

 

Проектът ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top