Община Асеновград модернизира 5 забавачки и школа

Община Асеновград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”. Прогнозна стойност на поръчката е 4 653 493.25 лева без ДДС.

 

Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на детски градини “Зорница”, “Надежда” и “Пролет”.  Както и предвидените прилежащи дворни пространства и рехабилитация на дворовете на училищата “Св. св. Кирил и Методий” и “Княз Борис I” с изграждане на нови спортни площадки.

 

Оферти ще се приемат до 29 януари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top