Три oбщини с обща поръчка за боклука

Три общини – Кюстендил, Трекляно и Невестино, обявиха обща обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци. Това съобщи кметът на Трекляно  Радко Петрунов пред Радио „Фокус”.

 

Така се решава проблемът с липсата на регионално депо за битови отпадъци, което трябва да бъде изградено на територията на oбщина Дупница. Трите общини са част от Сдружение „Рила еко”.

 

Поръчката предвижда дейности по предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

 

Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от трите общини е около 19 500 тона.  На общините е предоставена възможност да депонират битовите отпадъци на регионалните депа край Перник и Самоков.

 

Срокът за подаване на оферти е до 29 януари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top