Община Хасково обяви поръчка за проект за парк

Община Хасково  обяви обществена поръчка за идеен порект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място – 3 хил. лв., а на трето -хиляда лева, съобщават от пресцентъра на общината.

 

Наградените проекти стават притежание на община Хасково.

 

На класираният на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект. Максималната прогнозна стойнсот на бъдещият парк е 3 500 000 лева.

 

Срокът за подаване на идейните поректи е 30 март 2018 година.

 

Парцелът, върху който се планира изграждането на парк е предоставен на общината от Министерството на отбраната.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top