С обществена поръчка за 7.98 млн. лв. рекламират България зад граница

С обществена поръчка за 7.98 млн. лв. Министерство на туризма ще рекламира България на няколко международни пазара.

 

Поръчката е разделена на няколко позиции според целевите региони. Първа – Германия, втора -Великобритания, трета – Русия, Украйна, Беларус и Молдова. Четвърта позиция е за Гърция, Сърбия, Македония, Турция и Румъния. Пета –Полша, Чехия, Унгария и Словакия. Шеста – Франция, седма – Белгия, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Финландия и Дания.

 

Избраните участници ще трябва да изпълнят предложен от тях или готов медия-план за кампанията. Изисква се мониторинг и оценка на ефективността на кампаниите на съответния пазар.

 

Оферти се приемат до 11 януари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top