Община Пловдив търси охрана за 499 990 лв. без ДДС

Община Пловдив стартира процедура за възлагане на обществена поръчка за физическа охрана. Предмет са гробищните паркове в града, многофункционалната зала „Колодрума“, спортен комплекс „Векта“, общинските пазари, Младежкият център на Гребната база, Специализираната болница за активно лечение „Д. П. Кудоглу“ и Комплексът за социални услуги „Свети Георги“.

 

Стойността без ДДС е 499 990 лева. Покани за участие в поръчката чрез пряко договаряне са изпратени на три охранителни фирми.

 

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като услугата, предмет на процедурата, не позволява да се сключи договор с няколко изпълнителя, мотивира се възложителят зам.-кметът по сигурност в Община Пловдив Георги Маринов.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top