Търси се охрана на железниците за 15.3 млн. лв. без ДДС

Търси се охрана на железниците за 15.3 млн. лв. без ДДС. Националната компания “Железопътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на редица нейни обекти.

 

Близо 6 млн. лв.  са заложени за сигурността на административните сгради, складовите помещения и площадки, машините и съоръженията, както и кабелни трасета в София, Пловдив и Бургас. Това са общо 26 обекта, за които ще са необходими 158 охранители.

 

Почти 5.2 млн. лв. са за други 16 обекта в София и Враца, които ще се пазят от 138 човека.

 

4.1 млн. лв. са за сгради във Враца, Горна Оряховица и Шумен.

 

Договорите с избраните фирми ще бъдат за срок от три години.

 

Оферти се приемат до 12 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top