ТЕЦ “Марица Изток 2” търси 5 фирми за сервизна дейност

ТЕЦ “Марица Изток 2” иска да сключи споразумения с поне 5 фирми, които да извършват сервизна дейност и планови ремонти. Става дума за 2-годишни договори.

 

Общия прогнозен бюджет е 7.6 млн. лв. без ДДС.

 

Поръчката е от вида договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Кандидатите ще могат да подават заявления за участие до 8 февруари, а изпращането на поканите от страна на възложителя е насрочено за 1 март.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top