Община Кюстендил стяга поръчка за депото край Джерман

Община Кюстендил готви обществена поръчка за депо за отпадъци край село Джерман.  Общинският съвет ще одобри подписаното споразумение за сътрудничество с общините от “Рила Еко” за възлагане на поръчката. Тя е с предмет “Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци- Дупница”, в землищата на село Джерман и село Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект” и “Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект”, по смисъла на ЗУТ.

 

В сдружение „Рила Еко” влизат общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно.

 

Обществената поръчка ще се възложи от община Дупница. Предвидено е изработването на ПУП, с промяна предназначението на земеделски земи в двете населени места. Както и направата на Работен проект за изграждането на първата клетка на регионалното депо, със съпътстващата инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 2 месеца.

 

обществена поръчка за Комплексния доклад е с прогнозна стойност 2 000 лв. без ДДС, като документа трябва да е готов за 10 дни.

 

Комисията, която ще разглежда офертите, ще бъде назначена от кмета на Дупница. Тя ще е 9- членна, като в нея ще влизат 3- ма представители на община Кюстендил, 2 на община Дупница и по един от общините- Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top