ВМА обяви поръчка за доставка на лекарства за 21.4 млн. лв.

ВМА обяви обществена поръчка за доставка на лекарства за срок от 24 месеца. Търгът е разделен на 80 позиции. Освен за болницата в София, ще бъдат осигурени медикаменти и за подразделенията във Варна, Пловдив, Плевен, Сливен и Ловеч.

 

Общият бюджет е 21.4 млн. лева без ДДС.

 

Възложителят може да удължи срока на сключените договори за изпълнение на поръчката с до 6 месеца. Ако не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е наличен неусвоен финансов ресурс.

 

Оферти могат да се подават до 21 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top