БНБ с поръчка за отпечатване на нови емисии български банкноти

БНБ обяви ограничена обществената поръчка за отпечатване и доставка на нови емисии банкноти с номинална стойност 5, 10, 20, 50 и 100 лева.

 

Прогнозните количества за всички номинали банкноти, нови емисии, за периода 2018–2022 г. са в общ размер на 550 млн. броя.

 

В надпреварата могат да участват както български, така и чуждестранни печатници.

 

Оценяването на офертите ще се извърши по критерия най-ниска цена. Предвиденият максимален бюджет е 10.4 млн. евро.

 

Документи могат да се подават до 15 февруари, а прогнозна дата за изпращане на покани за търг или за участие към избраните кандидати е 26 март.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top