Община Чирпан прави пречиствателна станция за 11.8 млн. лв.

Община Чирпан обяви обществената поръчка за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори.

 

Процедурата се финансира от оперативна програма “Околна среда”. Бюджетът й е 11.761 млн. лв. без ДДС.

 

От кандидатите се изисква да са реализирали минимален общ оборот през последните три години в размер поне на 23 млн. лв. без ДДС.

 

Крайният срок за завършване на проекта е 5 април 2020 г.

 

Оферти могат ще се приемат до 19 февруари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top