Ваучери за храна на служителите си осигурява групата на ЕВН

Ваучери за храна на служителите си ще осигурят с общ конкурс 4 дружества от групата на ЕВН. Това са “Електроразпределение Юг” ЕАД, “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, “ЕВН България Електроснабдяване” EАД и “ЕВН Център за услуги” ЕООД. Общият бюджет за целта е 23.3 млн. лв. без ДДС.

 

Прогнозно, необвързващо количество за отпечатани ваучери за период от една година е 420 200 броя. С определения доставчик ще бъде подписан 5-годишен договор.

 

Кандидатите могат да подават заявления за участие до 23 февруари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top