МБАЛ “Света Марина” с поръчка за лекарства за 30 млн. лв.

МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна обяви обществена поръчка за доставчици на медикаменти. Лекарствата са за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа. Прогнозният бюджет за закупуването им е 30.4 млн. лв. без ДДС.

 

Търгът е разделен на 164 позиции. Срокът на договорите, които ще се сключат с избраните фирми, ще бъде 13 месеца.

 

Оферти ще се приемат до 27 февруари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top