МВР с поръчка за ERP система

МВР, Дирекция Комуникационни и информационни системи, обяви процедура за лицензиране и внедряване на интегрирана информационна система за управление на ресурсите (ERP) във ведомството. Проектът ще струва до 6 млн. лв. без ДДС.

 

Системата ще обхване няколко сектора. Това са “Счетоводство и парични средства”, “Бюджетиране и контрол”, “Управление на дълготрайните активи”. Както и “Складово стопанство”, “Покупки и снабдяване”, “Продажби” и “Управление на автопарка”.

 

Предвидено е изпълнителят да обучи поне 150 служители за работа, инсталация и администриране на системата, включително активиране на акаунти.

 

Оферти се приемат до 1 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top