Лекарствата за редки болести – без обществена поръчка

Лекарствата за пациенти с редки заболявания вече ще бъдат закупувани от болниците, без да се провежда обществена поръчка. Това записаха депутатите с промяна на първо четене в Закона за обществените поръчки.

 

Промените касаят списък с медикаменти, които са разрешени за употреба в страните от ЕС. Но не се разпространяват на българския пазар. Те се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, чието лечение е без налична алтернатива в страната.

 

С промените ще се осигури навременно лечение на тези пациенти. Защото  провеждането на обществена поръчка, дори и в най-кратки срокове, забавя процеса. Започването на адекватна терапия при тези заболявания не търпи отлагане във времето, което прави наложително осигуряването на нужните лекарствени продукти в много кратки срокове, мотивират се вносителите.

 

Лекарствените продукти за тези заболявания също така не подлежат на ценова регулация от държавата и обикновено имат един или малък брой доставчици, което изключва наличието на конкуренция между тях. Това също обезсмисля провеждането на обществена поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top