“Мини Марица Изток” дава 7.5 млн. лв. за лагери

“Мини Марица Изток” обяви, че иска да закупи леко и тежко натоварени лагери за 7.5 млн. лв. Те ще бъдат използвани в механизацията на предприятието.

 

Специфични изисквания към кандидатите няма. Освен че трябва да отговарят на съответната квалификационна система на възложителя.

 

Единственият критерий за подбор е цената.

 

Срокът на действие на споразуменията ще бъде до началото на 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top