ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” търси охрана за 16 млн. лв.

ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” обяви конкурс за физическа въоръжена денонощна охрана на имуществото си. Сигурността ще се осъществява чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи.

 

С избраната фирма ще бъде подписан договор за срок от 36 месеца. Максимално допустимият бюджет е 16 млн. лв. без ДДС.

 

Кандидатите трябва да притежават не по-малко от 135 броя огнестрелно оръжие и 50 патрулни автомобила. Както и структури в София, Варна, Враца, Бургас, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив.

 

Оферти се приемат до 6 март 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top