Община Варна инвестира 111 000 лв. в 5 нови пластики

Община Варна ще инвестира 111 000 лв. без ДДС в 5 нови пластики. Това става ясно от обявена обществена поръчка. Финансирането ще се осъществява със средства от бюджета на Дирекция “Култура и духовно развитие”, която ще осъществява и контрол по изпълнение на договора.

 

Поръчката включва изработка и монтаж на скулптурите, класирани на първо място за съответната обособена позиция в конкурса за идеен проект за съвременна пластика. Срокът за изпълнение ще е до 6 месеца, считано от датата на сключване на договора.

 

Готовата склупторна композиция ще бъде приета от работна група, съставена от членове на Експертния съвет по естетизация на градската среда.

 

Изграждането на пластиките ще стане на следните места:

 

Район “Вл. Варненчик” – тревна площ пред кметството на район “Вл. Варненчик”;

Район “Младост” – тревна площ между дом “Младост” и бул. “Сливница” в частта към светофара;

Район “Приморски” – тревна площ след сп. “Явор”, заключена между бул.”Левски” и бул.”8-ми Приморски полк”;

Район “Одесос” – тревна площ от градинката на Севастопол непосредствено до бул. “Сливница”;

Район “Одесос” – тревна площ между бул. “Сливница” и ул. “Съборни” зад сградата на РИМ-Варна.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top