АПИ стартира поръчките за изграждането на обхода на Рудозем

АПИ стартира обществените поръчки за изпълнител и за надзор при строителството на обходния път на град Рудозем – път II-86 Средногорци – Рудозем (от км 132+920 до км 135+530), и за проектирането и изграждането на виадукт при 134-ти на второкласния път. Проектът ще се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. и националния бюджет. Индикативната стойност на строителните работи е 6 383 020 лв.

 

Обществените поръчки са в 2 обособени позиции:

 

В обособена позиция №1 са изпълнението на строително-монтажни работи на път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530. Дължината на отсечката е 2,61 км. Индикативната стойност за изграждането й е 4 700 070 лв. без ДДС, а на консултанската услуга е 123 990 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

 

В обособена позиция №2 са изработването на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86. Съоръжението ще е с дължина 200 м. Прогнозната стойност за строителството му е 1 682 950 лв. без ДДС, а за консултантската услуга – 44 394 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 8 месеца.

 

Офертите за строителството на обекта се подават до 17.30 ч. на 8 март 2018 г., а за надзор до 17.30 ч. на 12 март 2018 г.

 

Началото на обходния път на Рудозем е при км 132+920 – в близост до бензиностанцията. Преминава по съществуващия мост над р. Арда при км 133+052 и продължава по паважна улица до км 134+120. След това трасето продължава по нов терен по десния бряг на р. Чепинска, пресича реката и се включва в съществуващия път II-86 при км 134+700. Отсечката завършва при км 135+530, където започва участъкът от път II-86, реконструиран в периода 2005-2008 г. Обходният път ще бъде с две ленти за движение и тротоари.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top