Община Плевен търси фирма за реконструкция на пречиствателната станция

Община Плевен търси фирма за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), която обслужва и Долна Митрополия.

 

С избраната фирма ще бъде подписан договор за 30 месеца. Общият прогнозен бюджет възлиза на 27.97 млн. лв. без ДДС.

 

Водещ критерий за класирането на участниците ще е предложената цена (60 точки).  А останалото ще зависи от срока за изготвяне на инвестиционния проект (20 точки) и срока за изпълнение (20 точки).

 

Оферти се приемат до 19 март 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top