Община Видин ремонтира училища с 12.8 млн. лв.

Община Видин обяви конкурс за строителни и монтажни работи по проект “Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура”. Поръчката включва реконструкция на сградата на ПМГ “Екзарх Антим I”, оформяне на околното пространство и изграждането на нов физкултурен салон.

 

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на обособената позиция на поръчката.

 

Срокът за изпълнение на всички дейности е 3 март 2020 г., като максималният бюджет е 12.8 млн. лв. без ДДС.

 

Кандидатите могат да подават заявления за участие до 21 март 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top