Община Велико Търново с поръчка за ремонт на училища и забавачки

Община Велико Търново обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на редица учебните заведения в града.

 

С 5.8 млн. лв. без ДДС по оперативна програма “Региони в растеж” ще бъдат преобразени детските градини “Ален мак” и “Рада Войвода”, СУ “Владимир Комаров”, СУ “Г. С. Раковски”, както и Спортното училище.

 

Срокът за изпълнение e между 120 и 150 календарни дни за различните обекти.

 

Кандидатите могат да подават заявления за участие до 15 март 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top