АПИ с поръчка за издирване на антики по пътя Видин-Враца

АПИ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за издирване на археологически обекти по път E-79 в участъка Видин – Монтана – Враца. Предвидени са 80 000 лв. за извършването на теренни археологически проучвания преди да стартира изграждането на бъдещата магистрала. Средствата са осигурени от Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

 

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

 

Обособена позиция №1 – за издирване на археологически обекти по трасето на участъците “Видин – Димово”, “Димово – Бела – Ружинци” и “Ружинци – Монтана”, със срок за изпълнение 82 дни и прогнозна стойност 60 000 лв. без ДДС.

 

Обособена позиция №2 – за издирване на археологически обекти по трасето на участъка “Монтана – Враца”, със срок за изпълнение 44 дни и прогнозна стойност 20 000 лв. без ДДС.

 

Предварителните археологически проучвания трябва да установят дали няма да бъдат засегнати или нарушени нерегистрирани археологически обекти. Целта е се документират всички археологически обекти, структури и следи независимо от техния вид и хронология.

 

Необходимо е да бъдат проведени и разкопки и наблюдение по време на строително-монтажните дейности.

 

Кандидатите могат да подават своите предложения до 22 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top