Община Балчик дава 5.7 млн. лв. за ремонт на пътища

Община Балчик обяви обществена поръчка за рехабилитация на част от пътната мрежа на нейната територия. Прогнозната й стойност е 5.67 млн. лв. без ДДС.

 

Поръчката е разделена на три позиции. Oферти могат да се подават както за всяка поотделно, така и за всички накуп. С одобрените кандидати или кандидат ще бъде подписан договор за изпълнение за 100 дни.

 

Кандидатите могат да подават заявления за участие до 13 март 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top