ВиК – Хасково купува тръби за 120 000 лева

ВиК – Хасково обяви обществена поръчка за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги. Общата й прогнозна стойност е 120 000 лв.

 

Доставките са за период от 1 година. Фитингите са необходими за извършване на нужните ремонтни работи при отстраняване на повреди и аварии на подземните съоръжения.

 

Обемът на повредите и авариите не може да се прогнозира, поради което не може да се определи и количеството на нужните доставки за периода на договора.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 21 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top