Държавният резерв дава 16 млн. лв. за охрана

Държавният резерв ще плати 16 млн. лв. без ДДС за охрана в рамките на 3 г. Конкурс за избор на фирма, която да се грижи за сигурността на стратегическите запаси на страната от петролни, хранителни и медицински продукти, обяви държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

 

Победителят ще трябва да осигури физическа, въоръжена, денонощна охрана. Както и такава чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи. Минималният брой необходими служители на трудови договори е 512. От тях поне 393 трябва да имат огнестрелно оръжие.
Кандидатите следва да разполагат с не по-малко от 50 патрулни автомобила с внедрена GPS система за контрол в реално време. Те трябва да притежават структури в София, Варна, Враца, Бургас, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора и Пловдив.
Оферти се приемат  до 22 март.

 

Действащият сега тригодишен договор за охрана на държавния резерв беше сключен през 2015 г. с “Боду” ООД и изтича на 23 октомври.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top