Разширяват сградите на 2 школа с над 3 млн. лв.

Разширяват сградите на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов . За целта Столичната община обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи по проект “Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“- етап ІБ.

 

Стойността на търга е 3 151 898.56 лв. без ДДС.

 

Дейностите включват конструктивно укрепване, пристрояване и надстрояване на Корпус 2 и Корпус 3 на учебното заведение, както и изпълнение на вертикалната планировка, паркоустройство и благоустройство.

 

Техническата оценка ще формира 60% от оценката, а цената- 40%. Продължителността е 24 месеца.

 

Оферти се приемат до 21 март.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top