Ремонтират пътната мрежа в Павликени с 5.6 млн. лв.

Ремонтират пътната мрежа в Павликени с 5.6 млн. лв. Общината набира кандидати за обновяване на пътен участък, част от общинската пътна мрежа.

 

Избраният изпълнител ще трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни.

 

Максималната предвидена цена за услугата е 5.6 млн. лв. без ДДС.

 

Оферти се приемат до 4 април 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top